Lits-Lauwersmeerroute

139 km, ca. 19 uur = 4-5 dagen

Midden in de natuur tussen Lits en Lauwers kunt u genieten van een afwisselende vaartocht door een authentiek stukje Fryslân. Vaar onbelemmerd langs pittoreske dorpjes, nieuwe passantenplaatsen en interessante bezienswaardigheden. Verken o.a. Kollum, Dokkum en Leeuwarden.

De prachtige Lits-Lauwersmeerroute is door aanpassing van de brughoogten geschikt voor motorboten tot circa 2.90 m doorvaarthoogte.

Beschrijving Lits-Lauwersmeerroute

Plaatsmarkering 1 =
basis Centerpoint Charters

SNEEK - Houkesloot - Kruswetter - Jouster Vaart - Gossepalen - Sneekermeer - Heerengat - Heerenzijl - Terkaplester Poelen - Koude Maag - Meinesloot - AKKRUM - Boorne - NES - Nesser Zijlroede - Bokkumerrak - Bursterrak - Peanster Ee - Wijde Ee - Sitebuurster Ee - Kromme Ee - Grytmansrak - DE VEENHOOP

DE VEENHOOP - Grytmansrak - Hooidamsloot - Wide Muntsegroppe - Smalle Eesterzanding - Nieuw Kanaal - Opeinder Kanaal - OPEINDE - Opeinder Kanaal - De Leijen - De Lits - EASTERMAR

EASTERMAR - De Lits - Bergumermeer - Kuikhoornster Vaart - KUIKHORNE - Nieuwe Vaart - ZWAAGWESTEINDE (Westerein) - Nieuwe Vaart - Petsloot - Nieuwe Zwemmer - Oud Dokkumerdiep - Zijlsterrijd - KOLLUM

KOLLUM - Zijlsterrijd - Ouddiep - Dokkumer Grootdiep - Zuidergracht - DOKKUM

DOKKUM - Zuidergracht - Baantjegracht - Dokkumer Ee - BIRDAARD - Dokkumer Ee - Noorder Stadsgracht - LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - Noorder Stadsgracht - Wester Stadsgracht - Harlingervaart - Verbindingskanaal - Van Harinxmakanaal - Hempenser Wielen - Wargaastervaart - WARGA - Aegumerdiep - Pomprak - Nauwe Galle - De Meer - Prinses Margrietkanaal - Geeuw - GROU

GROU - Pikmeer - Prinses Margrietkanaal - Nieuwe Wetering - Sneekermeer - Prinses Margrietkanaal - Houkesloot - basis Centerpoint Charters

U kunt deze route ook hier downloaden:

Bestand Grootte
Vorige pagina Terug naar Homepage